Alkoholizm

uczulenia

Jednym z głównym problemów społecznych współczesnego świata jest alkoholizm. Szczególnie mocno zakorzeniony jest w krajach, gdzie tradycyjnymi napojami alkoholowymi są trunki o dużej zawartości alkoholu, np. wódka.

W Polsce właśnie problem nadużywania alkoholu jest najpoważniejszym zjawiskiem patologicznym. Dotyka dziś bardzo wielu osób bez względu na wiek, płeć czy status majątkowy. Bywa odpowiedzią na zbyt wysokie wymagania, jakie stawia współczesny świat oraz próbą poradzenia sobie z problemami.

www.baittech.pl

W ostatnim czasie zaobserwować też można wzrostu spożycia alkoholu wśród osób niepełnoletnich. Choroba alkoholowa polega na przymusie psychicznym oraz somatycznym uzależnionego. W pewnym momencie spożycie przestaje być sprawą woli, a zaczyna być konieczną do życia czynnością.

Alkoholik nie jest w stanie się kontrolować, w przypadku odstawienia występują u niego stany abstynencyjne i zupełnie nie dba o własne zdrowie. Pod względem psychicznym natomiast często traci kontrolę nad rzeczywistością, nie jest w stanie wykonywać obowiązków zawodowych lub rodzinnych i stopniowo wycofuje się z dotychczasowego życia na rzecz możliwości spożywania alkoholu.