Niedożywienie ludności to niezwykle istotny problem, z którym boryka się współczesne społeczeństwo. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że wielki głód jaki dotyka bardzo dużą część ludzi na świecie współistnieje z nadmiarem produkcji żywności w innych regionach. Z problemami niedożywienia i głodu walczą przede wszystkim państwa na niskim poziomie gospodarczym. W niektórych krajach afrykańskich, azjatyckich oraz Ameryki Południowej wzrost produkcji żywności bywa niższy od przyrostu naturalnego.

www.zspsumin.pl

Wiąże się to z szeregiem wydarzeń przeszłych i teraźniejszych, jak zacofanie cywilizacyjne, klęski środowiskowe i problemy demograficzne. Najczęściej problemem jest nie brak żywności, lecz jej podział odbywający się w sposób nierównomierny i często nieuczciwy. Według ekspertów światowa produkcja żywności byłaby w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. W rzeczywistości jednak niektóre kraje niszczą nadwyżki żywności z powodów zbyt wysokich wydatków, które należałoby przeznaczyć na jej zmagazynowanie.

Tymczasem inne kraje nie są wstanie wytworzyć takiej ilości produktów, aby starczyło dla wszystkich mieszkańców.