Niepełnosprawny pracownik – przejawy dyskryminacji

Niestety w rzeczywistości zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego stanowi dość znaczny problem dyskryminacji. Nadal wiele osób nie potrafi przekonać się do tego, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością może przynieść korzyści, a nie straty.

Wynika to głównie z faktu, że nie ma nadal zbyt dobrych informacji w tym temacie. Odpowiednia wiedza pozwoliłaby zauważyć istotne kwestie i wyciągnąć zupełnie inne, jakże konstruktywne wnioski.

Jednak wielu pracodawców nie ma czasu, a najczęściej po prostu nie chce poszerzać swojej wiedzy w tym zakresie. Dyskryminując tym samym osoby niepełnosprawne.

Mimo tego, że nie ma konieczności zatrudniania w pełni sprawnych pracowników, pracodawcy nadal odmawiają zatrudnienia osobą niepełnosprawnym. Co więcej dyskwalifikują takie osoby, nie odpowiadając w ogóle na aplikacje.

Jest to dość poważny problem, który powinien zostać poddany większej dyskusji, która miałaby na celu znalezienie rozwiązania tego problemu.