Orientacja seksualna i przejawy dyskryminacji

Dość istotnym problemem współczesnego świata jest dyskryminacja jednostki ze względu na orientację seksualną. Od lat wpajano nam model rodziny, którą tworzy mama, tata oraz dzieci.

Z biegiem lat człowiek zyskał prawo do swojej prywatności i mógł sam określić swoje poglądy. Tak, jak z wyznaniem, po pewnym czasie dochodził do wniosku, że ma zupełnie inne wyobrażenie siebie.

Dlatego też coraz częściej wyłaniają się odmienne orientacje seksualne, homoseksualiści, biseksualiści oraz transseksualiści. Niestety takie zachowania przez większość traktowane jest jako negatywne rozróżnienie, które przynosi więcej problemów, niż mogłoby się wydawać.

Tego typu grupy społeczne spotykają się z przeciwnościami, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Przejawy dyskryminacji obserwuje się na wielu płaszczyznach życia, niemal na każdym jej etapie, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie wytykał tą odmienność.

Zaakceptowanie takiego stanu rzeczy jest indywidualną kwestią, która nigdy nie spotka się ogólną akceptacją.