Osoby niepełnosprawne stają przed falą dyskryminacji

szczepionki

Nie bójmy się powiedzieć, że również osoby niepełnosprawne stają się obiektem do negatywnego traktowania. Jak się okazuje nie tylko w miejscu pracy, gdzie niepełnosprawność staje się tematem tabu.

Bowiem na każdym kroku spotykamy się z tym problemem, który powinien mieć zupełnie inne rozwiązanie. Wystarczy spojrzeć na wiele miejsc publicznych, gdzie nowo budowane obiekty nie zostały przystosowane do funkcjonowania w nich osób z niepełnosprawnością.

Nasza konstytucja wskazuje, że żadna osoba nie może być dyskryminowana zarówno w polityce, społeczeństwie, czy gospodarce. Bez względu na przyczynę, powinna być zawsze akceptowana, bowiem jest człowiekiem.

Dlatego też człowiek nie może być wyłączony z komunikacji, zatem nie wdrażanie usprawnień dla tych osób nie jest przeoczeniem, ale jawną dyskryminacją. Należy podkreślić, że w grupie tej znajdują się nie tylko osoby na wózkach inwalidzkich, ale także ci, dla których schody stanowią barierę do pokonania.