Patologie

W odniesieniu do nauk społecznych patologia to dziedzina zajmująca się nieprawidłowym stanem rzeczy, odchyleniem od reguł społecznych, niezgodnością z normami i wartościami funkcjonującymi w danym środowisku.

Patologia stanowi bardzo poważny problem dużej części społeczeństwa na świecie, rodzi mnóstwo problemów na polach różnych dziedzin życia i generuje ogromne ilości cierpienia.

gps.aktualne-mapy.com.pl

Patologia wprowadza społeczną dezorganizację.

Zakłóca równowagę, prowadzi do osłabienia więzi międzyludzkich oraz znacznie utrudnia realizację potrzeb oraz wartości.

Najbardziej powszechne w dzisiejszych czasach to alkoholizm, przemoc wśród najbliższych, przestępczość oraz narkomania.

Do pozostałych zaliczyć można: dewiacje seksualne, prostytucję i samobójstwa.

Skutki nieleczonych zachowań patologicznych są rozmaite.

Należą do nich: rozpady jednostek rodzinnych, brak poczucia bezpieczeństwa, degrengolada jednostek, bezrobocie, bezdomność, osierocenie dzieci, wzrost przestępczości oraz wciąż rosnąca agresja i roszczeniowość społeczna.