Psychologia

Patologie

W odniesieniu do nauk społecznych patologia to dziedzina zajmująca się nieprawidłowym stanem rzeczy, odchyleniem od…

Alkoholizm

Jednym z głównym problemów społecznych współczesnego świata jest alkoholizm. Szczególnie mocno zakorzeniony jest w krajach,…

Głód

Niedożywienie ludności to niezwykle istotny problem, z którym boryka się współczesne społeczeństwo. Sprawa jest o…