Kategoria: Psychologia

Patologie

W odniesieniu do nauk społecznych patologia to dziedzina zajmująca się nieprawidłowym stanem rzeczy, odchyleniem od reguł społecznych, niezgodnością z normami i wartościami

Alkoholizm

Jednym z głównym problemów społecznych współczesnego świata jest alkoholizm. Szczególnie mocno zakorzeniony jest w krajach, gdzie tradycyjnymi napojami alkoholowymi

Głód

Niedożywienie ludności to niezwykle istotny problem, z którym boryka się współczesne społeczeństwo. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że wielki głód jaki dotyka bardzo dużą część ludzi na świecie współistnieje