Skutki bezrobocia

https://www.budujekariery.pl/pomoc-w-znalezieniu-pracy/ Firma telekomunikacyjna orange adres

Bezrobocie stanowi bardzo poważny problem, który szczególnie dotyka współczesny świat. Jego przyczyn jest wiele. Mogą być zarówno bezpośrednie, jak zbyt duża ilość kandydatów na zbyt małą ilość stanowisk, jak i pośrednie – np. nieskuteczna organizacja rynku pracy. Podobnie jest ze skutkami.

gps.mapy-navi.com.pl

Mogą mieć charakter szczególnie negatywny lub też pośrednio mobilizować do zmian w społeczeństwie oraz jego organizacji. Do skutków negatywnych zaliczyć można przede wszystkim problemy osobnicze osób długo starających się o pracę. Należą do nich trudności finansowe, brak wiary we własne możliwości, utrata lub spadek poczucia statusu społecznego, problemy natury psychicznej czy kłopoty rodzinne. W szerszym kontekście bezrobocie może mieć pozytywny charakter: wpływa korzystnie na konkurencyjność rynku pracy, wzmaga motywację do samokształcenia, ograniczenie fluktuacji wśród pracowników oraz wzrost zainteresowania alternatywnymi sposobami współpracy. Przez ostatnie lata zaobserwować można także stosunkowo nowe zjawisko świadomego wyboru bycia bezrobotnym w związku z wyższą kwotą zasiłku niż zapłatę za ewentualną pracę w danym zawodzie.

Dotyczy to głównie krajów o solidnie rozwiniętym systemie socjalnym.