Zjawisko dyskryminacji – działa z wielką siłą

Nie ulega wątpliwości, że współcześnie dyskryminacja stanowi bardzo poważny problem. Bowiem, jako pojęcie nie jest ona jednorodna. To bardzo różnorodne zjawisko, które może przybierać różne formy.

Od najprostszej słownej potyczki, poprzez gesty, aż po agresywne zachowania. Poza tym może być wytoczona przez jednostkę, a nawet całą grupę. Co więcej rozpowszechnione dzisiaj środki masowego przekazu stanowią jedną z głównych dróg rozpowszechniania się zjawiska dyskryminacji.

Choć w głównej mierze dotyczy ona wielu dziedzin życia, czy poszczególnych grup, to jej zasięg wykracza poza te kręgi. Może ona obejmować przedsiębiorstwa, daną branże, czy całą gospodarkę. Niemniej jednak ważną kwestią jest również czas trwania tego, jakże wielkiego zjawiska.

Siła z jaką będzie działać może przyczynić się do okresowego oddziaływania, ale także może dojść do znacznego jej pogłębienia. Dlatego też nie można jej bagatelizować, a już tym bardziej uczestniczyć nie mając pojęcia o sile jej działania.